Uslovi korišćenja

I - PRAVNE INFORMACIJE I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Urednik
PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS
Pojednostavljeno deoničarsko društvo
Sedište: 45, Place Abel Gance - 92100 Boulogne Cedex
Kapital: 22 987 907,85 €
Trgovinski registar u Nanterre-u No. 319 137 576. 

Direktor  publikacije
PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS

Developer
Mazarine Digital 
Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću (S.A.S.)
Sedište: 2, square Villaret de Joyeuse 75017 Paris, France
Telefon : +33 (0) 1 58 05 49 50
Fax : +33 (0) 58 05 49 59
Trgovinski registar u Paris-u No. 431 442 896 
Za kontakt sa webmasterom (administratorom sajta), pritisnite ovde.

Hosting
Компанија домаћин ОВХ,
САС са капиталом од 10 069 020 евра, регистрован у улици Келлерманн 2 - 59100 Роубаик - Француска,
под бројем 537 407 926 налази се 2,
чија се канцеларија налази у улици Келлерманн 2 - 59100 Роубаик - Француска

OPŠTE ODREDBE I USLOVI
Ove opšte odredbe i uslovi definišu uslove korišćenja web stranice “Avène dermatoloških laboratorija" koje prihvatate prilikom posećivanja stranice.
Ako ne prihvatate ove odredbe i uslove, molimo Vas da napustite stranicu.
Ako niste punoletni, ovim se obavezujete da ćete ovu stranicu posećivati isključivo u prisustvu svojih roditelja ili zakonskog staratelja, koji prethodno moraju prihvatiti postojeće odredbe i uslove.
Postojeće odredbe i uslovi mogu se menjati u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Prava na fotografije : Anakena - P. BELAUD / Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN / Corbis - J. DAVID - B. HUGAND / ABM - V. LANCASTER - LIDJI / Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE / Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER / Option Photo - P. STRUBE – Studio X.


II - ODREDBE I USLOVI KORIŠĆENJA

Stranica Avène dermatoloških laboratorija, koju možete posetiti na: https://www.eau-thermale-avene.com, (u daljem tekstu “stranica”) dostupna Vam je pod određenim uslovima za koje se obavezujete da ćete ih uzeti u obzir i pridržavati ih se.
Ove odredbe i uslovi korišćenja definisani su u postojećem dokumentu.
Korišćenje i posećivanje stranice ograničeno je na ličnu, a ne komercijalnu upotrebu.
Uopšteno, obavezujete se da ćete se suzdržavati od upotrebe svih ili dela stranice u nezakonite svrhe (povreda autorskih prava) ili u svrhe koje krše postojeće odredbe i uslove korišćenja.
Posećivanjem ove stranice, slažete se da ćete se pridržavati odredbi i uslova korišćenja navedenih na datum Vaše posete.

Svrha stranice
Stranica Vam pruža informacije o Avène dermatološkim laboratorijama (novosti, proizvodi...). Stranica ni na koji način ne predstavlja komercijalnu ponudu. Ova stranica prikazuje neugovorne informacije o Avène dermatološkim laboratorijama u svrhu opisivanja svih njihovih proizvoda, ali nema nameru da osigura ponudu za direktnu kupovinu proizvoda ili usluga (osim ako nije izričito drugačije navedeno).
S obzirom da se postojeća stranica ažurira da bi se sve aktivnosti uzele u obzir, neke nove informacije ili obavesti možda neće biti važeće u vreme njihovog prikazivanja ili jednostavno mogu biti zastarele. Avène dermatološke laboratorije ne mogu garantovati da su sve najnovije informacije ili novosti dostupne na trenutnoj stranici, iako se ulaže sav napor da bi se to ostvarilo.

Prijava
Za posetu stranici nije potrebna prijava pa se njen sadržaj može pratiti bez prijave. Prijava je potrebna za članstvo u Avène  klubu gde korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan da čuva podatke o korisničkom računu, i u potpunosti je odgovoran za svu štetu nastalu pri neautorizovanom korišćenju svog korisničkog računa. Po završetku prijave korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom usluga. Stranica se može pozvati za otkrivanje ličnih informacija ako je to potrebno za identifikaciju, kontaktiranje ili izvršenje pravne radnje protiv osobe koja može naneti štetu ili prekršiti (namerno ili ne) prava vlasnika stranice, drugih korisnika stranice ili bilo koje druge osobe kojoj takva upotreba može da šteti.

Garancija
Avène dermatološke laboratorije se obavezuju da će se pobrinuti da sadržaj njihove stranice bude u skladu sa postojećim srpskim i/ili međunarodnim zakonima.
Avène dermatološke laboratorije posebno se obavezuju da neće prikazivati informacije koje povređuju prava treće strane ili one koje su nasilne, pornografske ili klevetničke prirode, te da neće prikazivati nezakonite sadržaje, posebno rasističkog, ksenofobnog ili pedofilskog sadržaja ili drugog sadržaja koji može povrediti ljudsko dostojanstvo.
Avène dermatološke laboratorije ne garantuju tačnost i potpunost informacija postavljenih na postojećoj stranici.
Dokumenti koje u elektronskom obliku prilažemo stranici predmet su višestrukih recenzija, međutim, mogu sadržavati greške. Ako uočite greške, slobodno nam se obratite pomoću obrasca za kontakt, a mi ćemo napraviti odgovarajuće korekcije. Prikazani tekstovi takođe mogu biti predmet ažuriranja od vremena kada ste ih pogledali do vremena kad ste ih primili k znanju. Ne garantujemo ni na koji način da su ove informacije tačne, potpune i ažurirane.

Korišćenje saveta prikazanog na stranici
On-line računarske dijagnostičke aplikacije i korisnički priručnici koji uključuju preporuke o lepoti i zdravlju dostupni su na stranici da biste mogli dobiti savet o lepoti i brizi za zdravlje.
Ova dostupnost ni na koji način ne predstavlja pravo vlasništva priloženo uz aplikacije. Pripada Vam samo korisnička licenca za ove aplikacije, koja nije isključiva i namenjena je samo za Vašu privatnu upotrebu. U tom pogledu, ne smete nikakvim sredstvima niti na bilo kom mediju koji postoji ili će postojati u budućnosti, kopirati ili umnožavati celokupne ili delove aplikacija niti prevoditi aplikacije na drugi jezik ili prilagođavati navedene aplikacije.
Avène dermatološke laboratorije ne mogu se smatrati odgovornim za direktne ili indirektne posledice i/ili štetu nanesenu aplikacijama posle oštećenja ili hakovanja.
Dalje, Avène dermatološke laboratorije ne prihvataju obavezu za rezultate, već samo obavezu preduzimanja mera i obaveštavanja u smislu izdatog saveta.
Na kraju, Avène dermatološke laboratorije ne daju izričitu ili prećutnu garanciju i ne preuzimaju odgovornost u smislu korišćenja ovog saveta i preporučenih proizvoda. Ovaj savet isključivo je informativan pa ga moraju potvrditi stručnjaci.
Za dodatne informacije i/ili ako ste u nedoumici, možete nam pisati na: aveneklub@oktal-pharma.sr.

Odgovornost
Iako su na stranici preduzete mere potrebne da bi se osigurala pouzdanost informacija i usluga raspoloživih na stranici, odeđena stranica ne može se smatrati odgovornom za greške, propuste, viruse ili rezultate proizašle iz njenog nepravilnog korišćenja. Stranica je, u stvari, vezana samo obavezom preduzimanja mera i obaveštavanja.
Avène dermatološke laboratorije, njihova uprava i zaposleni ne mogu se smatrati odgovornima za:
 • štetu bilo koje vrste proizašlu iz vezivanja na stranicu, pristup na stranicu ili korišćenje postojeće stranice
 • štete koje direktno ili indirektno proizlaze iz posećivanja ove stranice ili korišćenja informacija dostupnih na njoj
 • direktne ili indirektne štete koje proizlaze iz korišćenja aktuelne stranice, posebno bilo kakve operativne, finansijske ili komercijalne gubitke ili gubitke programa ili podataka u bilo kom informativnom sistemu, čak i ako su Avène dermatološke laboratorije obaveštene o mogućem nastanku takvih šteta.
Uopšteno, Avène dermatološke laboratorije ne daju nikakvu izričitu ili prećutnu garanciju za celu stranicu ili deo stranice.Posetioci se obavezuju da neće namerno ili nenamerno unositi viruse ili datoteke bilo koje vrste koji mogu narušiti rad stranice; u suprotnom će u potpunosti biti odgovorni po tom pitanju.Avène dermatološke laboratorije mogu pokrenuti pravne radnje protiv posetioca koji ne poštuju gore navedeno.
Korisnik izjavljuje i garantuje da je on/ona savršeno svesan/svesna karakteristika i ograničenja interneta, posebno u smislu prenosa podataka i informacija preko interneta koji su samo relativno tehnički pouzdani, navedenih informacija koje se izmenjuju preko heterogenih mreža sa različitim karakteristikama i tehničkim kapacitetima koji mogu ometati ili sprečiti pristup u toku određenih vremenskih razdoblja.
Stranica nastoji zadržati pristup svojim stranicama 24/7, ali nije vezana bilo kakvom obavezom garancije navedenom pristupu. Stoga se pristup stranici može prekinuti, posebno u svrhu održavanja i nadograđivanja. Avène dermatološke laboratorije takođe zadržavaju pravo da bilo kad i bez prethodne najave obustave ili čak prekinu dostupnost cele stranice ili njenih delova, uključujući njen prostor za komentare i, posebno, linkove na druge stranice. Avène dermatološke laboratorije ne mogu se ni na koji način smatrati odgovornim za bilo kakav prekid i posledice koje iz toga mogu proizaći i uticati na korisnika ili treću stranu.
Stranica se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornom za gubitak podataka ili zastarelost navedenih podataka. Bilo kakve informacije ili saveti dati na stranici ne smeju se tumačiti kao bilo kakva garancija.
Dalje, linkovi hiperteksta mogu Vas dovesti do spoljašnjih stranica kojima upravljaju treće strane. Avène dermatološke laboratorije nemaju kontrolu nad tim web stranicama te ne daju garanciju za informacije dostupne na tim drugim stranicama i ne preuzimaju odgovornost za njihov sadržaj. Sami ste odgovorni za bilo kakvu upotrebu linkova na neke druge stranice.

Pravo intelektualnog vlasništva
Sav sadržaj na postojećoj stranici i svi njeni posebni elementi (svi navedeni nazivi proizvoda ili trgovački znakovi, struktura, tekstovi, fotografije, slike, ilustracije...) isključivo su vlasništvo Avène dermatoloških laboratorija ili njihove tehničke podrške te su uređeni prema francuskim i međunarodnim zakonima koji se odnose na autorska prava kao i, šire, prema zakonu o intelektualnom vlasništvu.
Skrećemo pažnju posetiocima na činjenicu da ove fotografije ili karakteristični znakovi također mogu predstavljati pravo intelektualnog vlasništva.
Zagarantovana su sva prava umnožavanja, predstavljanja i javnog saopštavanja, uključujući vizuelno, fotografsko, ikonografsko ili drugo predstavljanje.
Umnožavanje dela ili cele postojeće stranice na elektroničnom mediju bilo koje vrste je službeno zabranjeno osim ako je direktor publikacije izričito dopustio drugačije.
Trgovački znakovi i logotipovi koji se koriste na postojećoj stranici su registrovani, a bilo kakva reprodukcija istih predstavlja krivotvorenje.
Sva prava korisnika su zagarantovana.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih lica.
Fotografije omogućili: Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER/Option Photo - P. STRUBE – Studio X.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka
Avène dermatološke laboratorije ni u kom trenutku ne traže od korisnika lične podatke (ime, adresu, e-mail adresu, zanimanje...). Međutim, posebno kod prikupljanja određenih informacija ili primanja dokumenata, od Vas se može tražiti da se prijavite ili date određene lične podatke.
Avène dermatološke laboratorije ovim Vas putem obaveštavaju da su lični podaci koje ćete možda slati on-line, namenjeni isključivo primeni od strane Avène dermatoloških laboratorija ili bilo kog drugog subjekta koji pripada PIERRE FABRE grupaciji i odgovoran je za obradu i čuvanje sadržaja. Ove informacije neće biti poslate trećim stranama osim onim trećim stranama koje održavaju stranicu ili rade na njenom sadržaju ili upravljanju.
Avène dermatološke laboratorije se obavezuju da će preduzeti sve dostupne razumne mere kako bi zaštitile poverljivost ovih ličnih podataka.
Avène dermatološke laboratorije Vam skreću pažnju na činjenicu da je njihova baza podataka, koja može uključivati ove podatke, podložna izveštavanju Nacionalnoj agenciji za računarsku tehnologiju i slobode (“CNIL”).
Dalje, Avène dermatološke laboratorije Vas podsećaju da u skladu sa odredbama Zakona o računarskoj tenologiji i slobodama od 6. januara 1978., imate pravo pristupiti, izmeniti, ispraviti, ali i izbrisati svoje lične podatke. Ovo pravo možete ostvariti u bilo kom trenutku slanjem pisma na sledeću adresu:

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX


Promena će biti napravljena što je pre moguće, najkasnije osam (8) radnih dana od prispeća Vašeg zahteva.
Svaki put kada se na stranici prikupljaju lični podaci, zakonske odredbe i uslovi za prikupljanje i/ili modifikaciju prikupljenih podataka izričito će se prikazati.
Avène dermatološke laboratorije mogu Vam elektronskom poštom slati direktne ponude ili biltene ako prethodno date Vašu saglasnost.
Ako ste se opredelili za e-mail bilten usluge, raskid ove usluge možete zatražiti kako je gore navedeno ili sledeći uputstva navedena na kraju svake elektronske pošte koju primate.
Avène dermatološke laboratorije se obvezuju da će poštovati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posetilaca stranice. Avène dermatološka laboratorija  će prikupljati lične podatke korisnika/posetilaca samo uz odgovarajuću saglasnost, odnosno u skladu sa važećim propisima. Navedeni podaci će se zavisno od saglasnosti korisnika/posetilaca portala koristiti npr. u svrhu informisanja korisnika o uslugama i sadržajima stranice, boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika kao i razvoja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja sadržaja i usluga.

„Cookies“ (srp. kolačići)
Stranica koristi tzv. kolačiće (eng. 'cookies') da bi bili u mogućnosti besplatno pružiti uslugu korisnicima sa potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše poslužilac web stranice, a koje web pretraživač sprema na disk korisnika/posetioca u obliku male tekstualne datoteke. Kolačići su potrebni za prikupljanje i obradu statističkih podataka (npr. procena posećenosti stranice), poboljšanje Vašeg kretanja po stranici (npr. poboljšati ili razviti optimizaciju naše stranice za specifičan pretraživač ili prikaz/boju), te iz sigurnosnih razloga (npr. da biste mogli odrediti poreklo spama). Jedan ili više kolačića može se anonimno postaviti na tvrdi disk Vašeg računara (stranice koje ste posetili, datum i vreme posete...). Ovi kolačići ne sadrže nikakve privatne podatke ili podatke koji Vas mogu identifikovati. Kolačići Vas ne identifikuju, već prikupljaju informacije o Vašoj poseti našoj stranici. Oni samo dopuštaju stranici da identifikuje delove našeg posla koji Vam je zanimljiv da bi Vam mogli pružiti više svrsishodnih informacija.
Postojanje ovih kolačića možete prepoznati. Takođe, možete poništiti njihovu prisutnost i odbiti ih. U tu svrhu možete poništiti spremanje kolačića isključivanjem ove funkcije na Vašem pretraživaču (metode su sadržane na CNIL web-stranici).
Korišćenjem stranice smatra se da su korisnici i/ili posetioci u svakom trenutku upoznati i saglasni sa ovim uslovima korišćenja, uključujući odredbe o obradi podataka i mogućnostima u vezi sa kolačićima.

Sigurnost
Internet je otvorena mreža. Avène dermatoloških laboratorija koje zbog toga ne mogu garantovati da ove podatke neće nezakonito prisvojiti treća strana.

Linkovi
Avène dermatološke laboratorije mogu osigurati linkove na druge stranice koji mogu, ali ne moraju, pripadati Grupaciji. Ove stranice su nezavisne od stranice Avène dermatoloških laboratorija.
Avène dermatološke laboratorije ne uređuju niti kontrolišu izvore i sadržaj ovih stranica ili njihovih linkova na druge stranice.
Ovi linkovi na stranice ni na koji način ne predstavljaju odobrenje, dokaz ispravnosti ili saglasnost Avène dermatoloških laboratorija sa sadržajem ovih stranica.
Zbog ttoga se Avène dermatološke laboratorije ne mogu smatrati odgovornim za sadržaj, proizvode, usluge, reklame, kolačiće (“cookies”) ili bilo koje druge stavke na ovim stranicama ili za bilo kakvu štetu, gubitak, navodni ili dokazan, uzrokovan ili u vezi sa korišćenjem ovih informacija, usluga ili podataka dostupnih na ovim stranicama.
Kreiranje linkova hiperteksta na stranicu zahteva prethodno pisano odobrenje od Avène dermatoloških laboratorija. Bilo kakvo neovlašćeno korišćenje predstavlja krivotvorenje koje može biti kažnjivo zakonom.
Avène dermatološke laboratorije  ne kontrolišu sadržaj koji razmenjuju korisnici pa ne mogu garantovati tačnost, poreklo ili kvalitet takvog sadržaja. U slučaju saznanja da neki sadržaj krši pravne propise RS ili narušava ugled stranice kao medija, Avène dermatološke laboratorije  zadržavaju pravo uklanjanja takvog sadržaja sa stranice bez prethodne obavesti. Avène dermatološke laboratorije neće ni na koji način biti odgovorne za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koji je nastalo zbog korišćenja stranice. Avène dermatološke laboratorije  zadržavaju pravo da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici stranice koriste u promotivne svrhe.

Prostor za komentare
Internet stranica korisnicima daje na raspolaganje prostore za komentar putem kojih mogu kontaktirati ili poslati pitanja na:

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX


Sve poruke poslate na prostore za komentare izražavaju ideje njihovih autora. Međutim, s obzirom da je stranica odgovorna za sadržaj ovih prostora, njeni upravnici mogu izbrisati ili jednostavno ne odgovoriti na poruke koje su prekorne, nezakonite ili nisu u skladu sa postojećim odredbama i uslovima korišćenja.
Zbog toga sudionici pristaju da neće prenositi sadržaj:
 • u prikrivene reklamne svrhe;
 • prevarantski ili netačan;
 • koji može sadržavati kršćenje literarnih i umetničkih prava, zaštitnog znaka, industrijskih ili prava treće strane, kao što su pravo na ilustracije i pravo na zaštitu privatnosti;
 • štetan, pogrdan, klevetnički, rasistički, ksenofobni, revizionistički ili štetan po čast ili ugled drugih osoba; - koji podstiče diskriminaciju, mržnju osobe ili grupe osoba zbog njihovog porekla ili nacionalnosti, državljanstva, rase ili određene vere;
 • koji preti osobi ili grupi osoba;
 • štetan po javni red, podložan građanskom ili kaznenom postupku ili pogrdan;                              
 • protivustavan, ekstremistički ili izdan od strane zakonom zabranjenih grupa;                                                
 • koji podstiče kriminalno ponašanje, samoubistvo, terorizam ili opravdava zločine, teroristička dela, ratne zločine ili zločine protiv čovečnosti;                                                                                                         
 • pornografski, suprotan dobrom moralu ili štetan po ljudsko dostojanstvo;
 • koji omogućava trećim stranama da direktno ili indirektno nabave piratski softver, serijske brojeve softvera, softver za hakovanje ili provaljivanje u računare i telekomunikacijske sisteme te, uopšteno, bilo kakav softver ili drugi alat koji može naštetiti pravima drugih kao i sigurnosti i zaštiti pojedinaca i imovine;
 • koji uključuje viruse ili bilo koju drugu aplikaciju koja može poremetiti ili oštetiti softver, računarsku opremu ili računare koji pripadaju stranici ili njenim korisnicima;
 • koji sadrži lanac pisama.
Korisnik se obvezuje da će poštovati viziju i ugled stranice kao i da neće davati izjave i/ili sudelovati u radnjama bilo kog tipa koje mogu naštetiti stranici.
Stranica zadržava pravo zatvaranja prostora za komentare na ograničeno ili definitivno vremensko razdoblje a može i brisati informacije i preporuke na te informacije ako uoči kršenje važećih zakona, dobrog morala i postojećih odredbi i uslova korišćenja ili iz bilo kog drugog slobodno protumačenog razloga.
Stranica zadržava pravo da objavi (ili ne) Vaša mišljenja na internet stranicama u prostorima za komentare, da ih promeni, prilagodi ili prevede na bilo koji jezik, u bilo kom obliku ili na bilo kom mediju, da ih zadrži on-line ili ih obriše u bilo koje vreme, bez potrebe da Vas prethodno obavesti.

Razno
Ako postojeće opšte odredbe i uslovi korišćenja postanu nevažeći ili ako se u njima uoči greška, postojeći uslov zamijeniće će se onim koji je najsličniji njegovoj nameni sa gledišta pravnog tumačenja.
Ako niste zadovoljni sa delom ili celom postojećom stranicom, njenim prostorima za komentare ili ako se ne slažete sa postojećim opštim odredbama i uslovima korišćenja, Vaše jedino sredstvo za pomoć je prestanak korišćenja stranice.
Vaša poseta stranici ili opšte korišćenje stranice znači da ste primili na znanje opšte odredbe i uslove korišćenja kao i da ste u potpunosti prihvatili navedene odredbe i uslove.
Postojeće opšte odredbe i uslovi korišćenja podležu i tumače se u skladu sa francuskim zakonima.
U vezi bilo kakvih pitanja koja se odnose na postojeće opšte odredbe i uslove korišćenja ili pitanja ili komentare na stranici ili njenom prostoru za komentare, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

Merodavni zakoni i nadležnost
Postojeće opšte odredbe i uslovi podležu zakonima Francuske. Ako ne dođe do prihvatljive nagodbe, sudovi u Nanterreu imaće isključivu nadležnost za bilo koji spor, vezan ili nevezan uz postojeće opšte odredbe i uslove korišćenja.

Avène dermatološke laboratorije
Društvo sa ograničenom odgovornošću i kapitalom od 38.250€.
Sedište se nalazi u: 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Francuska
Telefon: + 33 (0)5 63 58 88 00
Trgovački registar u Nanterre SIREN No. 403 269 483
PDV br. FR 17 403 269 483
Pošaljite putem email-a

Pretraga u toku

Login required

Morate se ulogovati u svoj Avène nalog kako biste snimili ovu informaciju.


Prijavite se ili napravite nalog

You can't post more than one comment on a product

Pošaljite svoje mišljenje

* Obavezna polja

Moj kutak

-Dan
-Mesec
-Godina

Brendovi Pierre Fabre grupe:

*Obavezna polja

Hvala!

Vaš komentar će biti prosleđen na pregled administratorima sajta i objavljen po dobijanju odobrenja.