POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI PIERRE FABRE GRUPE

Hvala vam što posećujete naš veb-sajt. Pierre Fabre grupa je potpuno posvećena zaštiti i bezbednosti podataka o ličnosti naših kupaca i korisnika.
Ova Politika privatnosti objašnjava koji se podaci prikupljaju kada posetite i koristite naš veb-sajt i način obrade tih podataka.

 

I. Ko smo mi?

Ovim veb-sajtom (u daljem tekstu: „www.eau-thermale-avene.rs”) upravlja kompanija Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France (u daljem tekstu: „Pierre Fabre” ili „mi”), koja je odgovorna za obradu podataka o ličnosti koji će verovatno biti prikupljeni od vas na Veb-sajtu u svrhe opisane u nastavku.
Pozivamo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste saznali koji su uslovi obrade vaših podataka o ličnosti kada posetite naš Veb-sajt. Napominjemo da Pierre Fabre može da je ažurira u bilo kom trenutku. Datum poslednjeg ažuriranja biće prikazan na ovoj stranici. Stoga vas pozivamo da je redovno pregledate.

 

II. Informacije koje prikupljamo o vama

U zavisnosti od usluga koje koristite na našem Veb-sajtu i načina na koji su podešene postavke vašeg uređaja (posebno u pogledu kolačića i drugih tragača), podaci o ličnosti koji se odnose na vas (u daljem tekstu „vaši Podaci o ličnosti”) koje prikuplja i obrađuje Pierre Fabre uključuju:

Podatke koje ste dobrovoljno uneli u neki obrazac (prijavljivanje na newsletter, kontakt, učešće u promotivnom događaju (takmičenje, igre ili anketa)), kao što su:

vaše ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, datum rođenja, pol, poštanska adresa i sve druge informacije o vama koje ste saopštili u sklopu vašeg zahteva (što može uključivati zdravstvene informacije).

Podatke koje vaš pregledač generiše, a naš server automatski prikuplja pomoću „kolačića i drugih tragača”:

Podatke koji su specifični za posećene veb-stranice: naziv domena; datum, vreme i trajanje vaše posete; stranice, video-zapisi, oglasi na koje ste kliknuli.

Podatke koji su specifični za vas: vaša IP adresa (lokacija vaše mrežne pristupne tačke; tip pregledača, operativni sistem).

Ne koristimo ove automatski prikupljene Podatke o ličnosti da bismo pokušali da vam utvrdimo identitet niti ih povezujemo sa gorenavedenim Podacima o ličnosti koje nam dostavite. 

Takođe možemo dobiti Podatke o ličnosti o vama od trećih lica (npr. sa profila na društvenim mrežama ako ste prijavljeni u virtuelni prostor za članove pomoću naloga na društvenim mrežama).

 

III. Svrhe obrade podataka o ličnosti

U nastavku ćete naći pregled svrha obrade vaših Podataka o ličnosti od strane našeg sistema i razloge zbog kojih nam je to neophodno.

Svrhe obradePravni osnov za obradu vaših Podataka o ličnosti od strane naših usluga
Da odgovorimo na vaša pitanja poslata putem e-pošte, obrasca za kontakt i četaNaš legitiman interes
Da vam omogućimo da pronađete prodavnicu ili prodajno mesto u neposrednoj blizini vaše lokacije
Da izvršimo statističku analizu
Osim ako nemate prigovor na odeljke u nastavku „Vaša prava” i „Kolačići”, da bolje razumemo vaše preferencije analizom vašeg postupanja na našem Veb-sajtu i da ponudimo proizvode ili usluge prilagođene vašim interesovanjima
Da bolje zadovoljimo vaše potrebe ponudom proizvoda ili usluga koji su prilagođeniji vašim interesovanjima
Da vam šaljemo informacije o našim ponudama, novostima i događajima (newsletter, pozivnice i druge publikacije)Vaš izričit pristanak
Da obavestimo nadležne organe o eventualnim problemima u vezi sa korišćenjem naših proizvodaNaše zakonske obaveze

 

Podaci o ličnosti koji su nam neophodni za ispunjenje goreopisanih svrha označeni su zvezdicom na različitim stranicama Veb-sajta na kojima se prikupljaju.

Ako izaberete da ne popunite ova obavezna polja, možda nećemo moći da obradimo vaše zahteve i/ili da vam pružimo tražene proizvode i usluge. Ostali Podaci o ličnosti su sasvim neobavezni i omogućavaju nam da vas bolje upoznamo i u skladu s tim poboljšamo naše komunikacije i usluge.

 

IV. Komunikacija i prenos Podataka o ličnosti

Mi smo deo međunarodne Pierre Fabre grupe i povremeno možemo obelodaniti vaše Podatke o ličnosti Pierre Fabre grupi u gorenavedene svrhe.
Takođe možemo da imenujemo nezavisne pružaoce usluga (koji će postupati u skladu sa našim uputstvima) kako bi nam pomogli da vam pružimo informacije, proizvode ili usluge, u usmeravanju i vođenju našeg poslovanja ili upravljanju i unapređenju našeg Veb-sajta. U takvim slučajevima, ta treća lica će možda morati da pristupe vašim Podacima o ličnosti.
Ako se vaši Podaci o ličnosti prenose izvan EEP (Evropskog ekonomskog prostora) drugim kompanijama unutar Pierre Fabre grupe ili pružaocima usluga, preduzećemo mere da obezbedimo isti nivo zaštite vaših Podataka o ličnosti kao da su ostali u okviru EEP, uključujući i zaključivanje ugovora o prenosu podataka, na osnovu standardnih ugovornih klauzula koje je Evropska komisija odobrila kao ažurirane ili revidirane, ili druge mehanizme prenosa, kao što su odluke o adekvatnosti, obavezujuća korporativna pravila ili ugovori odobreni od strane organa EU za zaštitu podataka, gde je to primenjivo.
Takođe možemo obelodaniti vaše Podatke o ličnosti trećim licima u sklopu bilo koje stvarne ili moguće prodaje kompanije Pierre Fabre ili imovine koja nam pripada ili koja je u vlasništvu povezanih kompanija, u kom slučaju Podaci o ličnosti koje imamo o našim korisnicima mogu biti deo prenete imovine.
Takođe ćemo odgovoriti na zahteve za informacijama ako nam tako nalaže zakon ili ako je takvo obelodanjivanje informacija neophodno radi zaštite naših prava i/ili nas, postupanja u skladu sa pravosnažnim rešenjem suda, zahtevom regulatornog tela ili bilo kojim drugim pravnim ili administrativnim postupkom pokrenutim protiv nas.

 

V. Elektronski marketing

Kada to zakon dozvoljava, i uz vaš pristanak gde je potreban, možemo da komuniciramo sa vama elektronskim putem da bismo vam predstavili naše proizvode i usluge. Ako želite da se odjavite kako više ne biste primali naše poruke, upotrebite link „odjava” u našim imejlovima ili pošaljite STOP putem SMS poruke na naznačen broj, ili nam se direktno obratite na adresu „Kontakt” i prestaćemo da vam šaljemo poruke.

 

VI. Čuvanje vaših Podataka o ličnosti

U načelu, vaše Podatke o ličnosti čuvaćemo samo tokom perioda potrebnog za ispunjenje svrha u koje su prikupljeni.
Vaše Podatke o ličnosti isključivo ćemo čuvati onoliko koliko je to zaista neophodno za našu saradnju sa vama.
Međutim, vaše Podatke o ličnosti čuvaćemo u svrhe direktnog marketinga tri godine od datuma poslednje komunikacije sa vama ako niste kupac, i sve dok ostanemo sa vama u kontaktu putem naših promotivnih aktivnosti ako ste kupac, osim ako se tome ne usprotivite kada primite neku od naših marketinških poruka.
IP adrese prikupljene u cilju bezbednosti čuvaće se najviše 10 dana.
Konačno, prikupljena evidencija pristupa će se čuvati, uz vaš pristanak, pomoću kolačića i drugih tragača koji se koriste na našem Veb-sajtu, tokom perioda od najviše trinaest (13) meseci u skladu sa važećim zakonima i propisima. Više pojedinosti pročitajte u odeljku „Kolačići” u nastavku.
Možda ćemo morati da čuvamo vaše Podatke o ličnosti u arhivskoj formi duže od perioda naznačenog u nastavku da bismo ispunili zakonske obaveze ili, ako je potrebno i uzimajući u obzir važeći zakon o zastarevanju, da bismo ostvarili jedno od naših prava.

Kada vaši Podaci o ličnosti više ne budu potrebni za svrhe arhiviranja u cilju ispunjavanja naših zakonskih obaveza ili poštovanja zakona o zastarevanju, garantujemo da će biti potpuno uništeni ili depersonalizovani.

 

VII. Spoljni linkovi

Veb-sajt može da sadrži linkove ka veb-sajtovima trećih lica. Budući da Pierre Fabre ne kontroliše niti je odgovoran za njihovu praksu zaštite podataka, preporučujemo vam da pregledate politike ovih trećih lica koje se odnose na zaštitu podataka. Ova politika se primenjuje isključivo na Podatke o ličnosti prikupljene od strane naših Veb-sajtova ili tokom naših aktivnosti.

 

VIII. Vaša prava

U skladu sa važećim propisima, možete imati sledeća prava u pogledu vaših Podataka o ličnosti:

 • Da dobijete primerak svojih Podataka o ličnosti, informacije o načinu njihove obrade i pravni osnov za to;
 • Da ispravite netačne Podatke o ličnosti (uključujući i pravo da dopunite nepotpune Podatke o ličnosti);
 • Da obrišete svoje Podatke o ličnosti pod uslovom da vam to dozvoljava pravni osnov za prikupljanje podataka. Osim toga, u određenim slučajevima ovo pravo može da se primeni samo kada podaci više nisu neophodni za ispunjenje svrha u koje su prikupljeni ili obrađeni;
 • Da ograničite obradu svojih Podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:
  • osporava se tačnost Podataka o ličnosti;
  • obrada je nezakonita, ali se protivite brisanju svojih Podataka o ličnosti;
  • više nam nisu potrebni vaši Podaci o ličnosti, ali su i dalje neophodni radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva;
 • Da zatražite prenos svojih Podataka o ličnosti u mašinski čitljivom formatu za treće lice (ili za vas) ako je naša obrada zasnovana na vašem pristanku ili izvršenju ugovora koji je s vama zaključen;
 • Da dobijete ili pregledate primerak sa navedenim odgovarajućim merama preduzetim radi prenosa podataka o ličnosti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.
 • Da povučete pristanak na obradu svojih Podataka o ličnosti (ako se takva obrada zasniva na vašem pristanku) bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre njegovog povlačenja.
 • Da date opšta ili posebna uputstva o načinu obrade i korišćenja vaših Podataka o ličnosti nakon vaše smrti.
 • Pored gorenavedenih prava, imate pravo da uložite prigovor na bilo kakvu obradu vaših Podataka o ličnosti opravdanu legitimnim interesom kompanije Pierre Fabre, uključujući i profilisanje (bez vašeg pristanka, ili u cilju izvršenja ugovora zaključenog s vama).

Takođe imate pravo da podnesete žalbu svom lokalnom nadležnom organu zaduženom za zaštitu podataka.
Da biste ostvarili ova prava, obratite nam se koristeći niženavedene podatke za kontakt, pod „Kontakt”. Napominjemo da ćemo možda tražiti dokaz o identitetu i zadržavamo pravo na naplatu naknade ako to zakon dozvoljava, na primer, ako je vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran. Pokušaćemo da odgovorimo na vaš zahtev u odgovarajućem roku.

IX. Vrste kolačića koje koristimo

 

 

X. Brisanje kolačića

Ukoliko odbijete kolačiće, nećemo postavljati dodatne kolačiće na vaš uređaj, osim prethodno objašnjenih kolačića (uključujući i kolačić koji pamti činjenicu da ne želite postavljanje kolačića kada posetite Veb-sajt).
Međutim, napominjemo da će odluka da uklonite ili odbijete određene kolačiće uticati na pojedine funkcionalnosti ili usluge na našem Veb-sajtu.

 

XI. Ažuriranje Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u bilo kom trenutku kako bismo je prilagodili izmenama zakona i/ili naših praksi u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

 

XII. Podaci za kontakt

Ako imate pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili ukoliko želite da ostvarite neko od svojih prava, obratite se našem licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeću adresu: dpofr@pierre-fabre.com Poslednja izmena: 1. 6. 2024.

Back to top