PRAVNE NAPOMENE O VEB-SAJTU LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

Urednik

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Pojednostavljeno akcionarsko društvo sa kapitalom od 22.987.907,05 €
Sedište: 45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE
Privredni registar u Nanteru (registarski br.) 319 137 576
EU PDV br.: FR42319137576
Imejl: aveneklub@oktal-pharma.rs; Telefon: +381 (11) 3467100

 

Direktor izdavaštva

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Programer

SMILE
Pojednostavljeno akcionarsko društvo sa kapitalom od 814.314,88 €
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers sur seine
Privredni registar u Nanteru (registarski br.) 378 615 363

 

Domaćin

PLATFORM.SH
Pojednostavljeno akcionarsko društvo sa kapitalom od 510.747,00 €
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Paris, Francuska
Privredni registar u Parizu (registarski br.) B 521 496 059
Imejl: customercare@platform.sh; Telefon: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Kredit

Dizajn, izrada: WIDE 
Koncepcija, urednički sadržaji, fotografije/video-zapisi: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

OPŠTE ODREDBE I USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

 

ČLAN 1 – SVRHA OPŠTIH ODREDBI I USLOVA

Svrhu ovih opštih odredbi i uslova (u daljem tekstu: „Uslovi”) predstavlja definisanje uslova korišćenja i pristupa Veb-sajtu koji pripada kompaniji LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE® (u daljem tekstu: „DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE”), sa zaštitnim znakom u vlasništvu kompanije PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (u daljem tekstu: „PFDC”), a smatra se da su ih korisnici (u daljem tekstu: „Korisnici”) prihvatili samim posećivanjem ovog Veb-sajta. 

Ako Korisnici ne žele da prihvate ove uslove, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE od njih traže da napuste Veb-sajt.
 
Uslovi podležu zakonima Francuske i mogu se izmeniti u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Veb-sajt mora da se koristi i pregleda isključivo u lične, a ne komercijalne svrhe.
 
U načelu, Korisniku je zabranjeno korišćenje Veb-sajta u celosti ili delimično u nezakonite svrhe (povreda autorskih prava) ili u svrhe koje Uslovi zabranjuju.
 
Posećivanjem Veb-sajta, Korisnik se slaže da će se pridržavati Uslova navedenih na dan posete.
 
Uslovi se odnose na svakog Korisnika koji posećuje Veb-sajt.

 

ČLAN 2 – OPIS VEB-SAJTA

Veb-sajt je dostupan samo putem interneta na sledećoj adresi: 
https://www.eau-thermale-avene.fr i samo Korisnicima sa prebivalištem u metropolitanskoj Francuskoj (uključujući i Korziku).
 
Veb-sajt je izrađen da vam pruži informacije o DERMATOLOŠKIM LABORATORIJAMA AVÈNE (opisi proizvoda, informativni saveti, konkurencija, newsletter itd.), kao i da predstavi sve linije proizvoda DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE. Konkretno, Veb-sajt pruža vanugovorne informacije o DERMATOLOŠKIM LABORATORIJAMA AVÈNE uz kontinuiranu posvećenost opisivanju svih njihovih proizvoda, ali bez ikakve želje da nude direktnu kupovinu proizvoda ili usluga (osim ako nije izričito drugačije navedeno) (u daljem tekstu „Usluge”). 
 
Ako imate manje od šesnaest (16) godina, potrebno je da izjavite da ste dobili dozvolu od roditelja ili zakonskih zastupnika pre nego što DERMATOLOŠKIM LABORATORIJAMA AVÈNE dostavite svoje lične podatke radi pristupa Veb-sajtu i primanja obaveštenja koja šalju DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE.
 
Veb-sajt u potpunosti finansira PFDC. Veb-sajt ne predstavlja ugovornu ponudu niti odobrava bilo koji vid reklamiranja. 
 
Budući da se Veb-sajt ažurira kako bi se sve aktivnosti uzele u obzir, može se dogoditi da neke nove informacije, Usluge ili najave više ne budu važeće u vreme njihovog prikazivanja ili da jednostavno budu zastarele. DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne mogu garantovati da su sve informacije i Usluge dostupne na Veb-sajtu u potpunosti ažurirane, premda ulažu sav napor da to učine.
 
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne garantuju tačnost i potpunost informacija i Usluga koje Veb-sajt sadrži. DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE će izvršiti potrebne ispravke. Osim toga, pružene informacije i Usluge mogu biti predmet ažuriranja u periodu od trenutka kada su Korisnici za njih saznali do trenutka kada su ih Korisnici pogledali. DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ni na koji način ne garantuju da su ove informacije i ove Usluge tačne, potpune i ažurirane.
 
Korišćenje Veb-sajta je isključivo i u potpunosti odgovornost Korisnika. DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne mogu snositi odgovornost ni za kakve posledice nastale usled korišćenja Veb-sajta.
 
Osim ako nije izričito drugačije predviđeno, Uslovi će se odnositi na svaku novu funkcionalnost koja unapređuje ili proširuje jednu ili više postojećih Usluga ili bilo koju novu uslugu koju ponude DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE.
Korisnici prihvataju da im se Usluga pruža „u viđenom stanju”. Korisnici se obavezuju da će Veb-sajt koristiti u skladu sa svrhama opisanim u Uslovima, da Veb-sajt neće koristiti ni na koji drugi način osim kako je to predviđeno i da neće pokušavati da preusmere Korisnike na drugu uslugu.

ČLAN 3 – USLOVI PRISTUPA VEB-SAJTU

3.1. Za pristup Veb-sajtu, Korisnik mora imati hardver i softver koji su potrebni za korišćenje interneta. Za pristup Veb-sajtu na računaru, tabletu, mobilnom telefonu (u daljem tekstu: „Uređaj”), Korisnik mora imati odgovarajući brzi pristup internetu, pretplatu za širokopojasnu mrežu ili prenos podataka koja omogućava pristup internetu sa računara / tableta / odgovarajućeg mobilnog telefona kao što su: pametni telefon (IOS, Android), veza sa bežičnom pristupnom tačkom (WAP), bežična mreža (Wi-Fi) i/ili 3G/4G.
 
Korisnik potvrđuje da će uslovi ugovora zaključeni sa internet/mobilnim operaterom nastaviti da se primenjuju prilikom korišćenja Veb-sajta. Korisnik će samostalno snositi sve troškove koje operater može potraživati u vezi sa pristupom uslugama povezivanja na internet, Wi-Fi, WAP i/ili 3G/4G, potrebnim za korišćenje Veb-sajta.
Korisnik se slaže da prilikom korišćenja Veb-sajta neće ometati pravilno funkcionisanje Veb-sajta, servera, mreža i/ili modifikovati, prilagođavati, hakovati Veb-sajt i/ili modifikovati aplikaciju ili veb-sajt trećeg lica u cilju stvaranja zabune u pogledu linka sa Veb-sajtom.
 
Korisnik je svestan nedostataka i ograničenja interneta i telekomunikacionih mreža i stoga se obavezuje da će:
• zaštititi svoj Uređaj od svakog oblika virusa, pokušaja upada, neovlašćenog pristupa i/ili korišćenja od strane trećih lica; • obezbediti uslove instalacije, rada i održavanja svog Uređaja neophodne za pravilno funkcionisanje Veb-sajta.

 
3. 2. OBAVEZE KORISNIKA

Korišćenjem Veb-sajta, Korisnici se slažu da neće:
• koristiti Veb-sajt i Usluge za bavljenje politikom, propagandom ili prozelitizmom; • koristiti Veb-sajt ni na koji način osim u predviđenu svrhu; • vršiti nezakonite radnje, a posebno, kršiti autorska prava na fotografije, slike, tekstove, video-zapise itd.; • reklamirati bilo koje druge usluge ili navoditi Korisnike da ih koriste, bilo da se radi o konkurentu ili ne; • ni na koji način narušavati funkcionisanje Veb-sajta; • kršiti zakone o intelektualnoj svojini; • kršiti važeće zakone i propise.
 
Korisnicima je zabranjeno:
• preuzimanje, otpremanje, slanje e-pošte ili širenje na neki drugi način svakog sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, klevetnički, vulgaran, opscen, koji ugrožava privatnost drugih, koji je pun mržnje, rasistički ili na drugi način nepoželjan; • pregledanje, prikazivanje, preuzimanje, prenošenje svakog sadržaja koji bi bio u suprotnosti sa važećim zakonima zemlje u kojoj se Veb-sajt pregleda, a posebno u vezi sa intelektualnom svojinom; • pokušavanje obmanjivanja drugih Korisnika korišćenjem imena ili korporativnog imena drugih ljudi, a posebno pretvaranjem da su zaposlena ili povezana lica kompanije PFDC i DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE, posrednici, vodiči ili domaćini; • preuzimanje, prikazivanje, slanje e-pošte ili širenje na neki drugi način svakog sadržaja, uključujući i računarske viruse ili bilo koji drugi kôd, datoteku ili program dizajniran za prekid, uništenje ili ograničenje funkcionalnosti bilo kog računarskog softvera ili telekomunikacionog alata (ova lista svakako nije konačna); • preuzimanje, prikazivanje, slanje e-pošte ili širenje na neki drugi način svakog sadržaja koji krši bilo koji patent, zaštitni znak, proizvodne tajne, prava intelektualne svojine ili druga autorska prava (u daljem tekstu „prava”) trećih lica; • ometanje normalnog toka dijaloga, ubrzanje tempa pomeranja sadržaja na ekranu tako da Korisnici ne mogu da prate dijalog i unose svoj tekst ili preduzimanje bilo kakvog remećenja koje umanjuje sposobnost Korisnika za komunikaciju u realnom vremenu; • remećenje ili ometanje Usluge, servera, mreža povezanih sa Uslugom ili odbijanje da se pridržavaju zahtevanih uslova, procedura, opštih pravila ili regulatornih odredbi koje se primenjuju na mreže povezane sa Uslugom; • uznemiravanje na bilo koji način drugog ili više drugih Korisnika; • prikupljanje i čuvanje podataka o ličnosti i podataka koji otkrivaju identitet, a odnose se na druge korisnike.
 
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE, ili bilo koje fizičko ili pravno lice koje imenuju DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE imaće pravo da obrišu ili uklone svaki sadržaj koji krši odredbe ovih uslova i/ili važeće propise i/ili svaki sadržaj koji je za osudu.
Korisnici takođe potvrđuju da moraju donositi promišljene odluke i snositi sve povezane rizike pri korišćenju Usluge ponuđene na Veb-sajtu.

 
ČLAN 4 – INFORMACIJE KOJE VEB-SAJT SADRŽI

4.1. Informacije o proizvodima i uslugama
Osim ako nije drugačije naznačeno, proizvodi i usluge prikazani na Veb-sajtu predstavljaju opštu prezentaciju linije proizvoda DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE. Ove informacije se daju u informativne i vanugovorne svrhe.
 
4.2. Korišćenje saveta datih na Veb-sajtu
Informacije su dostupne korisnicima Veb-sajta. Ova dostupnost ne utiče na prenošenje bilo kog prava vlasništva povezanog sa informacijama. Korisnicima se daje samo neekskluzivna licenca da pregledaju i koriste ove informacije za privatnu upotrebu. U tom pogledu, Korisnicima je zabranjeno kopiranje ili reprodukovanje informacija u celosti ili delimično, na bilo koji način i na bilo kom mediju koji postoji ili će postojati u budućnosti, kao i prevođenje informacija na drugi jezik i prilagođavanje informacija.
 
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne mogu snositi odgovornost za posledice, direktne ili indirektne, i/ili štete nastale kao posledica pogrešnih ili hakovanih informacija. Osim toga, obaveza DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE odnosi se na obligaciju sredstava, a ne rezultata u pogledu informacija i saveta koje će Korisnici dobiti.
Na kraju, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne daju izričitu ili podrazumevanu garanciju niti preuzimaju odgovornost za korišćenje ovih informacija ili saveta. Oni se daju samo u informativne svrhe.
Za dodatne informacije i/ili ako ste u nedoumici, možete nam pisati na sledeću adresu:
Putem imejla: contact.avene@pierre-fabre.com  Putem pošte: LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE “Les Cauquillous” 81506 LAVAUR CEDEX, FRANCUSKA

 

ČLAN 5 – OBJAVLJIVANJE KORISNIČKIH RECENZIJA I OCENA PUTEM INTERNETA

Veb-sajt dopušta Korisnicima da se identifikuju i koriste uslugu davanja ocena i recenzija putem interneta za objavljivanje procena ili recenzija (u daljem tekstu „Ocene/Recenzije”) proizvoda DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE. Zaposlenima kompanije DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE/PFDC ili jedne od zavisnih kompanija zabranjeno je da daju Ocene/Recenzije na Veb-sajtu.

Svaki korisnik je odgovoran za svoju Ocenu/Recenziju. DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne mogu snositi odgovornost u pogledu bilo koje osobe za Ocene/Recenzije koje ostavlja Korisnik.

5.1. Uslovi za davanje Ocena/Recenzija
Postavljanjem Ocene ili Recenzije na Veb-sajt, Korisnici izjavljuju i garantuju:
• da njihove Ocene/Recenzije ispunjavaju Uslove i poštuju važeće zakonske i regulatorne odredbe; • da su autori Ocena/Recenzija, da se lažno ne predstavljaju kao neko drugi, kao i da ne koriste lažnu adresu e-pošte niti da pogrešno navode poreklo svojih Ocena/Recenzija; • da su njihove Ocene/Recenzije njihovo originalno delo i da ne krše prava intelektualne svojine trećih lica; • da je sav objavljeni sadržaj tačan i precizan.

Korisnici dalje izjavljuju i garantuju da neće dostavljati sadržaj:
• koji će im verovatno otkriti identitet (Korisnici ne upotrebljavaju svoje ime i prezime, već samo ime ili „pseudonim”); • koji sadrži informacije (uključujući i cene) o konkurentima DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE ili njihovim proizvodima (uključujući i druge proizvođače i/ili distributere i/ili dobavljače kozmetičkih proizvoda i proizvoda u vezi sa lepotom/zdravljem kose); • koji nije u vezi sa evaluacijom proizvoda DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE predstavljenih na Veb-sajtu; • za koji dobijaju naknadu od trećeg lica u bilo kom obliku; • koji će se verovatno smatrati reklamom ili promotivnim materijalom ili nekim drugim vidom oglašavanja; • koji sadrži informacije kojima se upućuje na druge veb-sajtove, URL adrese, adrese e-pošte, podatke za kontakt ili brojeve telefona; • koji sadrži računarski virus, ili neki drugi potencijalno destruktivan ili štetan računarski program ili datoteku, ili uputstva o načinu kreiranja takvog virusa, programa ili datoteke;
• koji je klevetnički, preteći, uvredljiv, zlonameran, koji podstiče nasilje ili mržnju, koji je vulgaran, nepristojan, koji narušava privatnost ili prava na zaštitu ugleda ili koji je neprikladan na neki drugi način; • koji bi se sastojao od dobijanja ili davanja dijagnoza ili saveta u vezi sa medicinskim, psihološkim, zakonskim, finansijskim i drugim problemima.

5.2. Provera, objavljivanje i izmena Ocena i Recenzija
• Karakteristike provere
• pre objavljivanja od strane DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE.
• u roku od dva (2) meseca od dana dostavljanja od strane Korisnika.
• Odbijanje objavljivanja

DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE zadržavaju pravo da odbiju objavljivanje svih Ocena/Recenzija za koje smatraju, po sopstvenom nahođenju, da krše uslove obrazložene u članu 1.

Osim toga, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE zadržavaju pravo da ne objavljuju:
• duplirani sadržaj; • recenzije napisane na jeziku različitom od jezika korišćenog na Veb-sajtu; • sadržaj koji je nečitljiv (posebno sadržaj sa nasumičnim znakovima i nizovima reči).

• Objavljene Ocene/Recenzije

Ocene/Recenzije objavljene nakon moderacije prikazivaće se na Veb-sajtu tokom perioda od tri (3) godine. Po isteku ovog perioda, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE čuvaju Ocene/Recenzije tokom perioda od tri (3) godine.
Ocene/Recenzije koje je dao Korisnik neće se izmenjivati.

5.3 Intelektualna svojina
Za sve Ocene/Recenzije koje Korisnici daju na Veb-sajtu, Korisnici ovim putem kompaniji PFDC i njenim povezanim licima i DERMATOLOŠKIH LABORATORIJAMA AVÈNE odobravaju besplatnu, neopozivu, neekskluzivnu i prostorno neograničenu licencu da tokom perioda od tri (3) godine od objavljivanja Ocena/Recenzija reprodukuju, prikazuju, koriste, kopiraju, modifikuju, prilagođavaju, prevode, stvaraju dela prerade, integrišu u druge sadržaje, distribuiraju ove Ocene/Recenzije (u celosti ili delimično), kao i da na drugi način iskoriste i/ili uvrste takav sadržaj u bilo koji drugi medij, medijski sadržaj ili tehnologiju.
Korisnici ovim putem potvrđuju da kompanija PDFC, kao i njena povezana lica i DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE, mogu da prevode i objavljuju njihove Ocene/Recenzije na svojim postojećim i budućim stranicama na društvenim mrežama (s tim da ovakva lista nije konačna: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat itd.) i na svim inostranim verzijama Veb-sajta, uključujući i veb-sajtove partnera/distributera.
Korisnici se ovim putem obaveštavaju da takvo objavljivanje može uključivati njihovo ime (ili pseudonim kako je gore preporučeno) koje su koristili za objavljivanje svojih Ocena/Recenzija. Korisnici ovim putem prihvataju da se njihove Ocene/Recenzije mogu koristiti u vezi sa brendom DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE i povezanim logotipima brenda DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE, a pod uslovima izloženim u ovom stavu.

5.4. Kontakt
Za sva pitanja ili komentare u vezi sa proizvodima DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE ili njihovom upotrebom, Korisnici se mogu obratiti DERMATOLOŠKIM LABORATORIJAMA AVÈNE na sledeću adresu: contact.avene@pierre-fabre.com

DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVENE zadržavaju pravo da saopšte vaše mišljenje svom odeljenju za korisničku podršku ako to smatraju svrsishodnim.

 

ČLAN 6 – GARANCIJE I ODGOVORNOSTI

 6.1 ODGOVORNOST
 Korišćenje Veb-sajta je isključivo i u potpunosti odgovornost Korisnika. Korisnici se obavezuju da će Veb-sajt koristiti u skladu sa predviđenom svrhom.
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE garantuju Korisnicima neometano uživanje u Veb-sajtu i posebno garantuju da Veb-sajt ne krši nijedno pravo intelektualne svojine koje pripada trećem licu i da je sadržaj izvoran. DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE garantuju da je Veb-sajt usaglašen sa aktuelnim odredbama zakona Francuske, kao i sa važećim industrijskim standardima koji se odnose na veb-sajtove.
 
Korisnici se obavezuju da neće svojevoljno ili čak nehotice unositi viruse, softverske greške ili datoteke koji mogu narušiti funkcionisanje Veb-sajta, u kom bi slučaju za to u potpunosti snosili odgovornost.
U duhu poštovanja prema svima, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE mogu pokrenuti sudski postupak protiv nepoštenih Korisnika.
Korisnik izjavljuje i garantuje da je on/ona savršeno svestan/svesna karakteristika i ograničenja interneta, a posebno da je prenos podataka i informacija putem interneta samo relativno tehnički pouzdan, budući da se podaci izmenjuju preko heterogenih mreža sa različitim karakteristikama i tehničkim kapacitetima, što može ometati ili onemogućiti pristup tokom određenih perioda.
 
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne mogu snositi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu usled povezivanja na Veb-sajt ili korišćenja Veb-sajta od strane Korisnika.
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne mogu snositi odgovornost za greške, propuste, viruse ili posledice proizašle iz pogrešne upotrebe Usluga, informacija i Veb-sajta. DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE obavezuje samo jednostavna obligacija sredstava.
 
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE, rukovodioci ili zaposleni DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE/PFDC ne mogu snositi odgovornost:
- Ni za kakvu štetu proisteklu iz povezivanja na Veb-sajt, pristupa Veb-sajtu ili njegovog korišćenja; - Za štetu nastalu direktno ili indirektno usled pregledanja Veb-sajta ili korišćenja na njemu dostupnih Usluga; - Za direktnu ili indirektnu štetu proisteklu iz korišćenja Veb-sajta, a posebno za bilo kakav operativni, finansijski ili komercijalni gubitak ili gubitak Veb-sajta ili podataka u bilo kom informacionom sistemu, čak i ako su DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE upoznate sa mogućnošću nastanka takve štete.
 
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ni pod kakvim okolnostima neće snositi odgovornost za gubitak informacija/Usluga ili štetu u vezi sa ovom Uslugom. Nijedna informacija ili Usluga pružena od strane Veb-sajta ne može se tumačiti kao bilo koja vrsta garancije.
Zavisno od važećih zakonskih ili regulatornih odredaba, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne mogu snositi odgovornost ni za kakve štete, a posebno ali bez ograničenja, za gubitke profita, klijenata, podataka, nematerijalne svojine, koji mogu nastati usled nemogućnosti korišćenja Veb-sajta, a uopštenije, ni za kakav događaj u vezi sa Veb-sajtom i/ili bilo kojim veb-sajtom trećeg lica.
 
6.2. AŽURIRANJE ILI NERASPOLOŽIVOST VEB-SAJTA
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE nastoje da omoguće pristup Veb-sajtu sedam dana nedeljno i 24 sata dnevno, ali nisu u obavezi da to čine. DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE stoga mogu prekinuti pristup, posebno u cilju održavanja i nadograđivanja. DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ni na koji način ne snose odgovornost za takve prekide i posledice koje mogu nastati za Korisnika ili treće lice.
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE zadržavaju pravo da izmene ili obrišu Veb-sajt bez prethodne najave i bez snošenja ikakve odgovornosti. Brisanje ili izmena Veb-sajta ni na koji način ne može opravdati posebnu kompenzaciju za Korisnike ili dodelu obeštećenja i nadoknada.
 
6.3. GARANCIJE
Korisnici potvrđuju i izričito prihvataju sledeće:
• Veb-sajt i Usluge koriste na sopstveni rizik. Usluga se pruža „u viđenom stanju” i dostupna je u zavisnosti od raspoloživosti, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne daju izričite ili podrazumevane garancije u pogledu kvaliteta i kompatibilnosti Usluge za određenu upotrebu i nenarušavanja pravila korišćenja Usluga od strane Korisnika (ova lista nije konačna).
 
• DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne garantuju da će Veb-sajt i/ili Usluge ispuniti njihova očekivanja; da će Veb-sajt/Usluge biti bez prekida, svrsishodni, sigurni ili bez ikakvih grešaka; da će rezultati koji se mogu dobiti korišćenjem Usluga biti tačni i pouzdani; da će kvalitet svih Usluga, informacije ili bilo koji drugi materijal koji su dobili putem Usluge ispuniti njihova očekivanja; da će eventualni nedostaci u korišćenom softveru biti otklonjeni.
 
• Svaki materijal preuzet ili dobavljen na neki drugi način tokom korišćenja Usluge koriste na sopstveni rizik. Isključiva je odgovornost Korisnika za gubitak podataka ili bilo kakvu štetu na njihovom računaru nastalu usled preuzimanja ovog materijala.

 
ČLAN 7 – INTELEKTUALNA SVOJINA

Osim ako to ovde nije drugačije predviđeno, svi elementi koji se pojavljuju na Veb-sajtu (uključujući posebno tekstove, podatke, baze podataka, grafičke prikaze, logotipe, brendove, nazive, animacije, slike, video-zapise, zvukove, softver i sve druge elemente) (u daljem tekstu „Elementi”) isključivo su vlasništvo kompanije PFDC i DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE i/ili trećih lica koja su dala licencu, a uređeni su francuskim i međunarodnim zakonima koji se odnose na autorska prava i, šire, koji se tiču prava intelektualne svojine.
 
Ovi Elementi su zaštićeni autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima, pravima na baze podataka, poslovnim tajnama i/ili svim ostalim pravima intelektualne svojine.
Zadržana su sva prava na reprodukovanje, prikazivanje i javna saopštenja, uključujući i vizuelne, fotografske, ikonografske ili druge prikaze. Reprodukovanje Veb-sajta u celosti ili delimično na elektronskom mediju bilo koje vrste strogo je zabranjeno bez izričitog odobrenja direktora publikacije.
 
Brendovi i logotipi korišćeni na Veb-sajtu su registrovani, a njihovo bi reprodukovanje predstavljalo povredu autorskih prava. Sva prava na korišćenje su zadržana. U skladu sa članom L.122-4 francuskog Zakonika o intelektualnoj svojini, svako prikazivanje ili reprodukovanje koje nije izričito odobreno, u celini ili delimično, i na bilo koji način, bilo bi nezakonito i predstavljalo bi kršenje zakona kažnjivo članovima L. 335-2 i prema Zakoniku o intelektualnoj svojini.
 
Korisnik nije ovlašćen da prodaje, kopira, iznajmljuje, plasira na tržište, prenosi, dodeljuje ili na drugi način prosleđuje, modifikuje, prilagođava Veb-sajt, da ga u celosti ili delimično spaja sa drugim softverom, prevodi, da vrši dekompilaciju, rastavlja ili kreira bilo koji softver ili bilo koju funkciju izvedenu sa Veb-sajta bez izričitog pismenog dopuštenja direktora publikacije. 
 
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE daju Korisniku besplatnu, neekskluzivnu, neprenosivu, ličnu licencu ograničenu na njegovu/njenu privatnu upotrebu, za pristup, korišćenje i pregled Veb-sajta i njegovih Elemenata. Ovo pravo se daje isključivo za ličnu, privatnu i nekomercijalnu upotrebu, i pod uslovom da se čuvaju sva obaveštenja koja se odnose na reprodukovanje i prava intelektualne svojine s tim u vezi. U tom pogledu, Korisniku je zabranjeno kopiranje i/ili reprodukovanje Elemenata u celosti ili delimično na bilo koji način i na bilo kom mediju koji postoji ili će postojati u budućnosti, kao i da prevodi Elemente na drugi jezik i da Elemente prilagođava.
 
Svaka druga upotreba Elemenata je strogo zabranjena i predstavlja kršenje odredaba Zakonika o intelektualnoj svojini.

 
ČLAN 8 – PODACI O LIČNOSTI

Za više informacija o POLITICI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI na Veb-sajtu, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE pozivaju Korisnike da pročitaju sledeće napomene: https://www.eau-thermale-avene.fr/politique-de-confidentialite

 
ČLAN 9 – HIPERLINKOVI

Korisnik je obavešten da DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE mogu ponuditi linkove ka veb-sajtovima i/ili aplikacijama koji pripadaju ili ne pripadaju Pierre Fabre grupi. Ovi veb-sajtovi i/ili aplikacije su nezavisni od Veb-sajta.
DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne uređuju niti proveravaju izvore i sadržaj ovih veb-sajtova ili njihovih linkova ka drugim veb-sajtovima i/ili aplikacijama.
Linkovi ka ovim veb-sajtovima i/ili aplikacijama ni na koji način ne podrazumevaju da DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE odobravaju, potvrđuju i podržavaju ove veb-sajtove i/ili aplikacije, a pogotovo u pogledu njihove moguće upotrebe.
Stoga, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE ne mogu snositi odgovornost za sadržaj, proizvode, usluge, reklame, kolačiće ili druge elemente ovih veb-sajtova, kao ni za štete ili gubitke, navodne ili dokazane, uzrokovane ili povezane sa upotrebom ovih informacija, usluga ili podataka dostupnih na ovim veb-sajtovima i/ili aplikacijama.
 
Hiperlinkovi se smeju kreirati samo uz prethodno pismeno odobrenje DERMATOLOŠKIH LABORATORIJA AVÈNE. Svi zahtevi za odobrenje moraju se poslati na sledeću adresu: contact.avene@pierre-fabre.com

 
ČLAN 10 – POLITIKA KOLAČIĆA

 Za više informacija o korišćenju kolačića na Veb-sajtu, DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE pozivaju Korisnike da pogledaju tabelu kolačića: https://www.eau-thermale-avene.fr/politique-de-confidentialite

 

ČLAN 11 – NEODRICANJE I DELIMIČNA NIŠTAVOST

Ako jedna od odredaba Uslova postane ništavna i nevažeća usled promena u zakonodavstvu ili sudske odluke, to ni na koji način neće uticati na punovažnost i poštovanje ostalih odredaba Uslova.
Ako jedna od Strana ne prihvati bilo koju od odredaba Uslova, ne može kasnije tvrditi da se oslanja na istu odredbu.

 

ČLAN 12 – RAZNE ODREDBE

U meri u kojoj bi odredba Uslova izgubila punovažnost ili ako bi bila nepotpuna, ista bi se zamenila odredbom koja joj je najsličnija sa stanovišta pravnog tumačenja.
Korisnici izjavljuju i potvrđuju da su pročitali Uslove i da korišćenje Veb-sajta od strane Korisnika podrazumeva njihovo potpuno i bezuslovno prihvatanje svih Uslova.
Ako imaju bilo kakva pitanja u vezi sa Uslovima, ili neko pitanje ili primedbu o Veb-sajtu ili korisničkom nalogu, Korisnici mogu pisati na sledeću adresu: contact.avene@pierre-fabre.com

 

ČLAN 13 – IZMENE USLOVA

DERMATOLOŠKE LABORATORIJE AVÈNE mogu da izmene Uslove u bilo kom trenutku. Korisnici će biti obavešteni o ovim izmenama. Svako korišćenje Veb-sajta nakon obaveštenja o izmeni predstavljaće prihvatanje Uslova. Važeći Uslovi će tada biti oni koji su na snazi na Veb-sajtu na dan kada ga Korisnik koristi. Ako se Korisnik ne slaže sa izmenama Uslova, Korisnik prihvata da neće pristupati Veb-sajtu. 
U slučaju prevedenih Uslova, samo je verzija na francuskom jeziku punovažna i primenjiva.

ČLAN 14 – VAŽEĆI ZAKON I NADLEŽNI SUDOVI

Ovi Uslovi podležu zakonima Francuske.
Svaki spor koji nastane u vezi sa Uslovima biće predmet medijacije pre pokretanja sudskog postupka ili arbitraže. U slučaju neuspele medijacije, spor će biti pokrenut pred nadležnim sudom u Francuskoj.

Back to top